Praca

ROLA PRACY:
– jednen z głównych czynników decydujących o zaspokajaniu potrzeb człowieka.
– kształtuje osobowość oraz relacje pomiędzy ludzmi, przyczyniając się do zrózncowania pozycji poszczególnych osób w społeczeństwie.
– zapewnia ludziom podstawowe warunki do zycia
– jest wartościa wynikającą z obowiązku wobec rodziny jak również społeczeństwa. Praca połączona z wysiłkiem fizycznym lub umysłowym słuzy do utworzenia nowych wartości materialnych bądź intelektualnych.
– ma wymiar moralny. Podstawą owego jest postawa, jaka pozwala ocenic zachwiania w pracy w kategoriach moralności. Jako wartość dla człowieka stanowi przedmiot zainteresowań sporo dziedzin naukowych np. psychologii.

Prace można rozpatrywac w następujących aspektach:
-psychologicznym – czynnik kształtowania jak również rozwoju osobowości człowieka
-filozoficznym – dązanie do osiągnięcia wartości pozytywnych a także eliminacji negatywnych
-historycznym – zmiany stosunków produkcji zachodzące 3 okresie od wspólnoty pierwotnej poprzez feudalizm, kapitalizm po socjalizm
-ekonomicznym-źródło utrzymania, działalność zarobkowa pozwalająca fizycznie przetrwac oraz zadowolić podstawowe potrzeby osób

Humanizacja pracy – proces podczas jakiego następuje nie zaledwie zaspokajanie konieczności człowieka, lecz również jego wszechstronny rozwój. własnie w procesie pracy człowiek zaspokaja własne materialny potrzeby, dokonuje samorealizacji, kształtuje osobista osobowość, wzbogaca ja poprzez kontakty z innymi

Tags:

Comments are closed.