Praca

HUMANIZACJA PRACY W ZNACZENIU:
1.PSYCHOLOGICZNYM – dostrzeganie, akceptacja roli pracy w kształtowaniu osobowości człowieka
2.FILOZOFICZNYM – Praca to w szczególności wazny składnik w społecznym systemie wartości
3.SPOŁECZNYM – robota- celowa i świadoma działalność pojedynczych osób, grupy.Jednostki tworzą nowe wartości,grupa broni prywatnych interesów(strajki) tworzy mechanizmy zabezpieczające je(ustalenie zasad zwolnień pracowników).
4.PRAWNYM – szansa egzekwowania swoich praw od przełożonych jak również pracodawców;konieczność wykonywania obowiązków wynikających z prawa pracy(przestrzeganie obowiązującego czasu pracy) prawo do doskonalenia umiejętności zawodowych i wykonywania pracy zgodnej z wykształceniem jak również przygotowaniem zawodowym.
5.EKONOMICZNYM – zaspokajanie materialnych potrzeb człowieka, jego stosunek do wytwarzanych artykułów(ciągły postep techniczny, produkcja raz za razem lepszych wyrobów)stosunek wyrazany popytem na te towary,ich materialna wartościa a także wpływem na zycie człowieka(dostep do Internetu, zwiększa szansa dotarcia do informacji, które zdołają się przyczynic do podniesienia poziomu wykształcenia)

2. Robota w gospodarce rynkowej.

W gospodarce rynkowej nadzwyczajne znaczenie ma rynek pracy, na jakim stosunki pomiędzy popytem natomiast podaża określają zapotrzebowanie na pracę.

popyt na rynku- zapotrzebowanie pracodawców na pracowników; o ile jest zwiększony to z korzyścią dla szukanych pracy. Odszukanie jej nie sprawia większych trudności.Osoby poszukujące prace maja szansa wyboru miejsca,wykonywania wyuczonego zawodu, wpływania na warunki zatrudnienia jak również wysokość wynagrodzenia.

Tags:

Comments are closed.