Oferty pracy

podaż na rynku pracy – zwiększony jest korzystniejszy dla pracodawców, zdołają oni dobrac sobie przyszłych pracowników według potrzeb, oczekiwań z wykształceniem, stazem prac, znajomościa jezyków obcych, wysokościa wynagrodzeniam, bowiem wiele osób poszukuje pracy.

Konkurencja na rynku pracy- sprzyja wzrostowi jej wydajności, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, eliminacji ludzi niekompetentnych, wzrostowi jakości prodekcji. Korzystna pośrednio dla obu stron rynku pracy.

relacja między ilość poszukujących pracy natomiast liczba Oferty pracy ma podstawowe znaczenie dla rynku pracy; jeżeli mamy doczynienia z przewaga jednego z nich to wystepuje wtedy nierównowaga na rynku pracy – okreslana jest jako niezrównoważony popyt bądź niezrównowazona podaz.

PRZYCZYNY NIERÓWNOWAGI NA RYNKU PRACY:
1.RÓŻNICE STRUKTURALNE – występuja wtedy, jak bezrobotni poszukują pracy, zaś firmy chcą zatrudnić specjalistów,jakich brakuje w regionie.
2.RÓŻNICE PRZESTRZENNE – (regionalne) występują w owym czasie, kiedy są regiony o niedoborach miejsc pracy a także regiony o ich nadwyżkach
3.SEZONOWOŚĆ OFERT PRACY – związana jest z okresem w roku, w jakim można prowadzić dana działalność(sezon turystyczny, zbioru truskawek itd.)
4.ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO JAK RÓWNIEŻ AKADEMICKIEGO- uczniowie poszukuja pracy
5.ZWOLNIENIA GRUPOWE – związane są z likwidacja zakładów pracy, ograniczaniem w nich produkcji, jej unowocześnianiem,zmiana jej struktury.

3.Pomysły przeciwdziałania bezrobociu.

Bezrobocie- zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy jak również jej poszukujących.
Wyróżnia się bezrobocie:
– frykcyjne(przejściowe spowodowane zmiana miejsca pracy czy przekwalifikowaniem się pracowników
– strukturalne – wynikające z rozbieżności kwalifikacji bezrobotnych a także potrzeb rynku pracy
– sezonowe – związane z okresowym zapotrzebowaniem na prace np. w rolnictwie.

Tags:

Comments are closed.