Ubezpieczenia samochodu

Pomoc to jakieś czyny mające na celu działanie na rzecz dobra drugiej osoby, sprawienia by zła sytuacja była mniej uciążliwa. Znamy wiele rodzajów pomocy. Słysząc o wypadku samochodowym wiemy, że musiała nastąpić pewna pomoc drogowa w wypadku. Gdy słyszymy o dziewczynie, która zemdlała na ulicy wiemy, że wezwano karetkę i udzielono jej pierwszej pomocy. A gdy w smutnych momentach przyjaciółka nas pociesza, wtedy myślimy o niej jako pomocnej nam.

Laweta samochodowa to pojazd lub przyczepa, której zadaniem jest transport samochodów najczęściej osobowych. Bardzo często jest używana przez pomoc drogową na przykład w holowaniu samochodów. Laweta często wyposażona jest w specjalny hak i bardzo trwałą linkę. Wszystko to służy temu by łatwiej wciągnąć samochód na lawetę i odchorować w wyznaczone miejsce, bardzo często warsztat samochodowy.

Parking jest określonym miejscem postoju pojazdów lub środków komunikacji. Można mówić na przykład oparkingach strzeżonych, najczęściej wtedy płatnych, podziemnych, darmowych, czy garażach. Często wyznacza się też pewne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na olbrzymich parkingach na przykład przed galeriami handlowymi bardzo rzadko dochodzi do wypadków ale bardzo powszechnym zjawiskiem są drobne kolizje drogowe.

Wypadek samochodowy to zdarzenie, którego uczestnikami są samochody a także występują ranni i zabici. pojęciem podobnym jest kolizja drogowa [ /link] jednak tu nie mówimy o rannych osobach, lecz jedynie o stratach materialnych. W wypadkach drogowych w Polsce co roku umiera mniej więcej 4 tysiące osób. Podstawowe przyczyny wypadków to alkohol, prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie i nieustępowanie pierwszeństwa.

Ubezpieczenie jest umową, która gwarantuje wypłatę odszkodowania lub świadczenia z funduszu, w sytuacji wystąpienia jakiś negatywnych zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego. Wszystkie te zdarzenia są dokładnie ustalone z ubezpieczycielem. Znamy takie ubezpieczenia jak na przykład [link] ubezpieczenie samochodowe, zdrowotne, domu. I tak w kolizji drogowej kierowca może ubiegać się o pieniądze na naprawę szkód.

Tags: ,

Comments are closed.